Andre priser Moholt legesenter

Korte: Terminbekreftelse, skolefravær o.l.: kr 165,-
Middels: Fritak fra kroppsøving, attest risikogruppe koronavirus, skyss til skolen pga. sykdom, avbrudd av reise, enkle attester til lånekassen o.l.: kr 275,-
Lange: Som krever journalarbeid honoreres etter medgått tid ut fra timesats kr 1.215,-
Legeattester uten samtidig konsultasjon, beregnes etter medgått tid, minstepris kr 375,-
Journalutskrift: Kun gebyr ved forsendelse.

 Pris
Førerkort:
– Legeattest ved søknad om førerkortkr 800,-
Idrettsfolk:
– 1. gangs undersøkelse (helbedserklæring)kr 650,-
– Sportsdykkere: Legeundersøkelse på fastsatt skjema fra Norges Dykkerforbundkr 1.500,-
– Dopingskjemakr 700,-
– Fallskjermhopperekr 1.500,-
– Seilflygerekr 1.500,-
– Norges motorsportforbundkr 700,-
Militære helbredsattester:
– Helseattest for utskrivningspliktigekr 600,-
Politietaten:
– Attest til politiskolenkr 1.500,-
Kommunen:
– Legeerklæring til transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-kort)kr 400,-
– Søknad om parkeringstillatelse for forflyttingshemmedekr 400,-
– Søknad ledsagerbeviskr 400,-
Diverse:
– Fremtidsfullmaktkr 800,-
– Søknad om vergekr 800,-
– Norges Røde Kors: Helbredsattestkr 1.200,-
– Studentutvekslingkr 1.300,-
Vaksine:
– Vurderingkr 400,-
– Vaksineringkr 310,-
Vaksine må kjøpes selv på apotek
Ved enkelte attester kan det komme tillegg for undersøkelser.Attester som er bestilt men ikke
avhentes vil også faktureres.

Time må avbestilles innen 24 t, ellers må timen betales i sin helhet.