Andre priser Moholt legesenter

Korte: Terminbekreftelse, skolefravær o.l.: kr 150,-
Middels: Fritak fra kroppsøving, attest risikogruppe koronavirus, skyss til skolen pga. sykdom, avbrudd av reise, enkle attester til lånekassen o.l.: kr 200,-
Lange: Som krever journalarbeid honoreres etter medgått tid ut fra timesats kr 1.100,-
Legeattester uten samtidig konsultasjon, beregnes etter medgått tid, minstepris kr 350,-
Journalutskrift: kr 85,- (+ gebyr ved forsendelse)

 Pris
Legeattest uten legekonsultasjonkr 300,-
Førerkort:
– Legeattest ved søknad om førerkortkr 675,-
Idrettsfolk:
– 1. gangs undersøkelse (helbedserklæring)kr 500,-
– Senere undersøkelsekr 300,-
– Sportsdykkere: Legeundersøkelse på fastsatt skjema fra Norges Dykkerforbundkr 1.000,-
– Dopingskjemakr 500,-
– Fallskjermhopperekr 1.000,-
– Seilflygerekr 1.000,-
– Norges motorsportforbundkr 500,-
Militære helbredsattester:
– Helseattest for utskrivningspliktigekr 500,-
– Tjeneste i Norges internasjonale styrkerkr 800,-
Politietaten:
– Attest til politiskolenkr 1.000,-
Utenriksdepartementet:
– Legeerklæring for aspiranter til utenrikstjenestenkr 1.000,-
Kommunen:
– Legeerklæring til transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-kort)kr 275,-
– Søknad om parkeringstillatelse for forflyttingshemmedekr 275,-
– Søknad ledsagerbeviskr 275,-
– Legeattest ved adopsjonssøknadkr 800,-
Diverse:
– Søknad om vergekr 600,-
– Legeforeningens Helbredserklæringkr 500,-
– Misjonsselskapene: Legeattest ved utreise/hjemkomstkr 800,-
– Norges Røde Kors: Helbredsattestkr 800,-
– Norsk utviklingshjelp: Helbredserklæringkr 800,-
– Studentutvekslingkr 800,-
Ved enkelte attester kan det komme tillegg for undersøkelser.

Time må avbestilles innen 24 t, ellers må timen betales i sin helhet.