Velkommen til Moholt legesenter

Bestill time Bestill time
Forny resept Forny resept
Kontakt legekontoret Kontakt legekontoret
Start e-konsultasjon Start e-konsultasjon

Om legesenteret

Moholt legesenter ble etablert i 1985. Vi er fire fastleger. Alle er spesialister i allmennmedisin. Moholt legesenter har to helsesekretærer ansatt.

Vi ønsker å være lett tilgjengelig for deg. Kontakt oss via helsenorge eller på telefon. Ved behov for legetime samme dag ønsker vi at du ringer til oss for å lage avtale. Vårt mål er å formidle kvalitetsmessige helsetjenester og god service til våre pasienter. Om du som pasient skulle registrere noen områder hvor vi ikke lykkes, ber vi deg gi oss informasjon om dette slik at vi kan forbedre våre rutiner.

Blodprøver rekvirert av avtalespesialister:

Vi tar dessverre ikke blodprøver rekvirert av avtalespesialister.
Ta kontakt med din avtalespesialist for å avtale blodprøvetaking i regi av din avtalespesialist.

Aktuelt:

E-konsultasjon:

Noen av våre leger tilbyr nå e-konsultasjon. E-konsultasjon er en nettbasert skriftlig konsultasjon med lege. Du betaler egenandel for e-konsultasjon. Vi gjør oppmerksom på at e-konsultasjoner ofte blir besvart på kveld og helg, og da vil det tilkomme en høyere egenandel. E-konsultasjonen vil bli besvart innen 5 virkedager. Tjenesten skal ikke brukes ved behov for øyeblikkelig hjelp.

Fraværssattester til videregående elever:

Vi kan ikke prioritere legetimer for å utstede fraværsattester. Hvis du kun har behov for attest ta kontakt på helsenorge på e-kontakt/kontakt legekontoret dagen du blir syk og beskriv sykdomsforløpet og hva du trenger. Fraværsattesten vil bli sendt elektronisk på helsenorge innen 1 uke og den koster 150,- kroner.

Hvis du er syk og trenger legevurdering; ring eller bruk kontakt legekontor for hastetime.

Vaksinering Korona og Influensavaksine 2023

Årets vaksinering:

Vi har dessverre ikke igjen koronavaksiner. 

Ved ønske om koronavaksine, kontakt Trondheim kommune.
Koronavaksine – Trondheim kommune

Vi har influensavaksine til risikogrupper. Vi har drop-in på influensavaksinering fra 09.00-14.30 alle dager. Vi har lunch mellom kl. 12.30-13.00.

Grupper som anbefales influensavaksine

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
 • Barn og voksne med:
 • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
 • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
 • diabetes type 1 og 2
 • leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.
 • Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl i henhold til risikonivå 3 i Mattilsynets Plan for forebygging og bekjempelse av aviær influensa. For begrunnelse se egen artikkel: Sesonginfluensavaksine til personer i fjørfenæringa ved utbrudd av fugleinfluensa

Velkommen!

Videokonsultasjon

Vi tilbyr videokonsultasjon til våre pasienter og har nå ny videoløsning. 

Dersom problemstillingen egner seg for videokonsultasjon, kan du ved bestilling av legetime, gi beskjed om at du ønsker videotime og legen vil kontakte deg på video.

Du vil motta en link for innlogging til videoløsning på din mobiltelefon når du har legetime. Du kan åpne linken på nettbrett, smarttelefon eller pc. Bruk vedlagt kode som følger linken for innlogging.

Ved tekniske problemer vil legen ringe deg.

Vi gjør oppmerksom på at det kan hende legen likevel vil trenge at du kommer til legekontoret for videre undersøkelser på et senere tidspunkt.

Betalingsløsning

Du mottar en SMS etter legetimen din med en link der du kan velge betalingsmåte:

1. Kort (VISA/mastercard)
2. Faktura
3. VIPPS

For nærmere informasjon:

https://payex.no/media/icqnotto/medipay-betaling-cgm-190201-v3.pdf

Ved problemer kan du ringe PayEx på 22 03 63 40 (8-17).
Eller sende e-post til omni.client@payex.com

Helsenorge

Vi har nå åpnet for helsenorge.no. Her kan pasienter fornye resepter, bestille timer (oppmøte, telefon eller video) og starte e-konsultasjon (tekst).

Nyheter fra FHI