Ved behov for attest til skole pga sykdom må du ta kontakt fra første sykdomsdag.