Vi leger på Moholt legesenter følger råd fra FHI og Legeforeningen og anbefaler ikke Jansenvaksinen til våre pasienter.

For mer informasjon om Jansenvaksinen se linker under.

https://www.helsenorge.no/koronavirus/janssen-vaksinen

Pakningsvedlegget til Janssen-vaksinen (Felleskatalogen.no)
 
Informasjon om Janssen-vaksinen fra Folkehelseinstituttet (Fhi.no)
 
Informasjon om Janssen-vaksinen fra Statens legemiddelverk (legemiddelverket.no)

Vi håper og tror at alle voksne over 18 år vil bli tilbudt første vaksinedose innen august 2021 i henhold til gjeldende informasjon fra sentrale myndigheter.