Vi har ferieavvikling i uke 25-32. Vi setter ikke opp planlagte kontroller som for eksempel blodtrykksmåling, i denne perioden pga. redusert bemanning i forbindelse med ferieavvikling.

Ønsket alle våre pasienter en riktig god sommer!