Vi ønsker at alle pasienter som har vært i kommuner på østlandet med mutant koronavirus om å følge kommunens anbefaling om å teste seg.

Vi anmoder om å vente med legetime til negativ test foreligger på dag 7. 

Ved behov for øyeblikkelig hjelp og tilstander som ikke kan vente gjelder ikke dette.

Ta kontakt med legekontoret på telefon for å avklare om hvordan legebesøket skal skje.

Se vedlagt link for mer informasjon

https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/pressemeldinger-korona/korona-pressemeldinger/2021/januar/ber-tilreisende-fra-ti-ostlandskommuner-teste-seg/