Influensavaksinen kommer til legekontoret i uke 43.

Vi har ingen drop-in i år pga. koronavirussituasjonen, alle må bestille tidspunkt for vaksinering.

Vi vil også ha vaksinekvelder følgende dager:

Torsdag 22.10 fra kl 15

Mandag 26.10 fra kl 15

Tirsdag 27.10 fra kl 15

 

Ytterdøren vil være låst og pasienter vil bli hentet i bolker på 20 personer på sitt tildelte tidspunkt. 

Vi vil prioritere følgende risikogrupper for vaksine:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger 
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

 

Ta kontakt via helserespons, vår hjemmeside eller telefon for timebestilling for influensavaksinering!