Vi har redusert bemanning på grunn av ferieavvikling for ansatte ved legekontoret i perioden 22.6-14.8.

Vi ønsker derfor at planlagte helsekontroller, førerkortattester og liknende bestilles til etter sommeren.

Vi ønsker alle våre pasienter riktig god sommer!

Takk for samarbeidet!