Elever trenger ikke helseattest ut skoleåret.

Se info om unntak fra dokumentasjonskravet ved fravær i videregående skole pga. koronasmittesituasjonen.

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/fravar/fravar-i-videregaende/