For best å kunne verne om de som er i faresonen for å bli alvorlig syke av koronavirus har vi følgende regler:

1) Ingen med forkjølelses-symptomer (feber, sår hals, hoste eller tungpustet) skal møte før de har snakket med lege på telefon eller video. Dette gjelder også dersom du kommer for en annen problemstilling enn forkjølelse.

2) Ingen med mistenkt korona-smitte hos seg selv eller i omgivelsene skal komme til legesenteret.

3) Ingen som har vært i områder med vedvarende smitte skal møte på legekontoret.

Hvis du er i tvil - RING FØRST!

Vi gjør oppmerksom på at test av korona gjøres IKKE hos oss. Alle med luftveissymptomer vil bli vurdert av lege på video først og de som trenger det vil få time på luftveispoliklinikken i kommunen.

Pasienter som mistenker at de er smittet med koronavirus kan også kontakte kommunen på koronavirustelefonen selv for testing:

Tlf: 905 09052

Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på fhi.no og helsenorge.no

Nasjonal informasjonstelefonen for koronasmitte på tlf 815 55015.