Den koster 275 kroner for pasienter i risikogruppe og 330 kroner for andre.

Kom gjerne en tirsdag, onsdag eller torsdag før lunch for å vaksinere deg, du trenger ikke legetime.

Risikogruppe:

Alle etter fylte 65 år, beboere i aldershjem og aldersboliger, barn og voksen med diabetes type 1 og 2, kronisk luftveissykdom, kronisk hjerte og karsykdom, kronisk leversvikt, kronisk nyresvikt, kronisk nevrologisk sykdom eller skade, nedsatt immunforsvar, BMI over 40 og gravide etter svangerskapsuke 12.