Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Prisliste attester og søknader

Korte: Terminbekreftelse, skolefravær o.l.: kr 150,-
Middels: Fritak fra kroppsøving, attest risikogruppe koronavirus, skyss til skolen pga. sykdom, avbrudd av reise, enkle attester til lånekassen o.l.: kr 200,-
Lange: Som krever journalarbeid honoreres etter medgått tid ut fra timesats kr 1100,-


Legeattester uten samtidig konsultasjon, beregnes etter medgått tid, minstepris kr 350,-


Journalutskrift: kr 85,- (+ gebyr ved forsendelse)

Førerkort:
Legeattest ved søknad om førerkort: kr 650,-

Idrettsfolk:
1. gangs undersøkelse (helbedserklæring): kr 500,- Senere undersøkelse: kr 300,-

Sportsdykkere: Legeundersøkelse på fastsatt skjema fra Norges Dykkerforbund: kr 1000,-
Dopingskjema: kr 500,-
Fallskjermhoppere: kr 1000,-
Seilflygere: kr 1000,-
Norges motorsportforbund: kr 500,-

Militære helbredsattester:
Helseattest for utskrivningspliktige: kr 500,-
Tjeneste i Norges internasjonale styrker: kr 800,-

Politietaten:
Attest til politiskolen: kr 1000,-

Utenriksdepartementet:
Legeerklæring for aspiranter til utenrikstjenesten: kr 1000,-

Kommunen:
Legeerklæring til transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-kort): kr 275,-
Søknad om parkeringstillatelse for forflyttingshemmede: kr 275,-
Søknad ledsagerbevis: kr 275,-
Legeattest ved adopsjonssøknad: kr 800,-

Diverse:
Søknad om verge: kr 600,-
Legeforeningens Helbredserklæring: kr 500,-
Misjonsselskapene: Legeattest ved utreise/hjemkomst: kr 800,-
Norges Røde Kors: Helbredsattest: kr 800,-
Norsk utviklingshjelp: Helbredserklæring: kr 800,-
Studentutveksling: kr 800,-

Ved enkelte attester kan det komme tillegg for undersøkelser.

Legeattester som bestilles men ikke avhentes, vil også faktureres.