Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Prisliste attester og søknader

Korte: Terminbekreftelse, skolefravær o.l.: kr 150,-

Middels: Fritak fra kroppsøving, skyss til skolen pga. sykdom, X og Y-skjema lånekassen, sykeavbrudd, tilrettelegging eksamen, avbrudd av reise o.l.: kr 225,-

Lange: Som krever journalarbeid honoreres etter medgått tid ut fra timesats kr 1100,-

Legeattester uten samtidig konsultasjon, beregnes etter medgått tid, minstepris kr 350,-

Journalutskrift: kun gebyr ved forsendelse

Førerkort: Legeattest ved søknad om førerkort: kr 675,-

Idrettsfolk: 1. gangs undersøkelse (helbedserklæring): kr 525,- Senere undersøkelse: kr 325,-

Sportsdykkere: Legeundersøkelse på fastsatt skjema fra Norges Dykkerforbund: kr 1100,- Dopingskjema: kr 550,- Fallskjermhoppere: kr 1100,- Seilflygere: kr 1100,- Norges motorsportforbund: kr 550,-

Militære helbredsattester: Helseattest for utskrivningspliktige: kr 500,- Tjeneste i Norges internasjonale styrker: kr 800,-

Politietaten: Attest til politiskolen: kr 1100,-

Utenriksdepartementet: Legeerklæring for aspiranter til utenrikstjenesten: kr 1100,-

Kommunen: Legeerklæring til transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-kort): kr 275,- Søknad om parkeringstillatelse for forflyttingshemmede: kr 275,- Søknad ledsagerbevis: kr 275,- Legeattest ved adopsjonssøknad: kr 850,-

Diverse:

Fremtidsfullmakt: 600,- Søknad om verge: kr 650,- Legeforeningens Helbredserklæring: kr 500,- Misjonsselskapene: Legeattest ved utreise/hjemkomst: kr 800,- Norges Røde Kors: Helbredsattest: kr 800,- Norsk utviklingshjelp: Helbredserklæring: kr 800,- Studentutveksling: kr 1000,-

Ved enkelte attester kan det komme tillegg for undersøkelser.