Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Vi er her for deg!

24. mars 2020

Vi ønsker å presisere for alle våre pasienter at vi er her for dere! 

Ta fortsatt kontakt med oss dersom du har magesmerter, brystsmerter, merket en føflekk som har forandret seg, kløende utslett, har barn med feber, om du har det tungt og vanskelig eller har et symptom eller plage som du ønsker å snakke med legen din om.

Vi tilbyr nå samtale på video og/eller telefon i en periode for å forebygge smitte av koronavirus. Da kan vi få vurdert om det er mulig å løse ditt problem over en videosamtale eller om vi ønsker at du kommer til legekontoret for videre sjekk og blodprøvetaking.

Vi kan gi deg råd på video/telefon og legge plan for videre oppfølging av din helsetilstand fremover.

Så vår oppfordring til våre pasienter er å ta kontakt med oss fastleger! Ikke sitt hjemme og lur på om ditt symptom/bekymring er alvorlig nok for å kontakte legen din, ta kontakt idag!

 

 

FRAVÆR VIDEREGÅENDE SKOLE

12. mars 2020

Elever trenger ikke helseattest ut skoleåret.

Se info om unntak fra dokumentasjonskravet ved fravær i videregående skole pga. koronasmittesituasjonen.

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/fravar/fravar-i-videregaende/

KORONAVIRUS-VIKTIG INFO

12. mars 2020

For best å kunne verne om de som er i faresonen for å bli alvorlig syke av koronavirus ser vi oss nødt til å innføre følgende regler inntil videre.

Vi ber om at dette respekteres.

1) Ingen med forkjølelses-symptomer (feber, sår hals, hoste eller tungpustet) skal møte før de har snakket med lege på telefon eller video. Dette gjelder også dersom du kommer for en annen problemstilling enn forkjølelse.

2) Ingen med mistenkt korona-smitte hos seg selv eller i omgivelsene skal komme til legesenteret.

3) Ingen som har vært i områder med vedvarende smitte skal møte på legekontoret.

Hvis du er i tvil - RING FØRST!

Vi gjør oppmerksom på at test av korona gjøres IKKE hos oss, men på legevakt

KORONAVIRUS-STOR PÅGANG

12. mars 2020

Vi har for tiden stor pågang på telefon og SMS, du må forvente lengre ventetid. Dersom du ikke har mulighet til å vente i telefonkø, send oss en SMS eller melding på helserespons om at du ønsker å bli oppringt når vi er ledige.

Alle henvendelser til legen som kan behandles via videokonsultasjon foretrekkes av preventive hensyn, da vi holder legesenteret fritt for smitte til fordel for våre kronisk syke pasienter og for vårt helsepersonell.

Dersom du ønsker en vurdering om din helsekontroll bør eller kan utsettes, ta kontakt med din fastlege!

Mangel på pneumovax-lungebetennelsevaksine!

11. mars 2020

Folkehelseinstituttet har nå et begrenset lager av denne vaksinen etter stor etterspørsel. Vaksinedoser prioriteres nå for personer med høyest risiko for sykdom.

Pneumovax er nå forbeholdt personer med medisinske tilstander som gir spesielt høy risiko for invasiv pneumokokksykdom (IPD):

  • Hivinfeksjon / aids (blå resept)Stamcelletransplantasjon (blå resept)
  • Anatomisk eller funksjonell miltmangel (blå resept)
  • Cerebrospinalvæskelekkasje
  • B-cellesvikt
  • Hematologisk kreft (leukemi, lymfom, myelomatose)
  • Organtransplantasjon

Du kan likevel være i risikogruppe, men anbefales vaksine på et senere tidspunkt. Ny vaksineleveranse er ventet i mai.

 Les mer på fhi.no

https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/pneumokokkvaksine-til-voksne/

https://www.fhi.no/meldinger/begrenset-tilgang-pa-pneumokokkvaksine/

KORONAVIRUS-VIKTIG INFO!

4. mars 2020

Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på fhi.no og helsenorge.no

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på kan du ringe informasjonstelefonen for koronasmitte på tlf 815 55015

Dersom du tror du er smittet ta kontakt med oss på telefon eller via helserespons eller SMS for råd. Ikke møt opp på legekontoret!

Ring legevakt 116 117 dersom du ikke har fått hjelp og råd etter å ha forsøkt punktene over.

INFLUENSAVAKSINEN 2019 HAR KOMMET!

16. oktober 2019

Den koster 275 kroner for pasienter i risikogruppe og 330 kroner for andre.

Kom gjerne en tirsdag, onsdag eller torsdag før lunch for å vaksinere deg, du trenger ikke legetime.

Risikogruppe:

Alle etter fylte 65 år, beboere i aldershjem og aldersboliger, barn og voksen med diabetes type 1 og 2, kronisk luftveissykdom, kronisk hjerte og karsykdom, kronisk leversvikt, kronisk nyresvikt, kronisk nevrologisk sykdom eller skade, nedsatt immunforsvar, BMI over 40 og gravide etter svangerskapsuke 12.

Resepter

30. august 2019

Ved bestilling av faste medisiner og behovsmedisiner vil resepten din være klar til henting på hvilket som helst apotek 2 virkedager etter reseptbestillingen.

Videotime

2. juni 2019

Vi tilbyr nå videotime!

Videotimer kan kun brukes hvis du ikke har behov for fysisk undersøkelse.

Prisen for videotime er den samme som for vanlige legetimer.

NB: Det påløper i tillegg et fakturagebyr på 59 kroner når fakturaen for legetimen sendes ut.

Det kan være at videotimen vil avdekke at du likevel trenger å komme på legekontoret for en fysiske undersøkelse til din fastlege. Enkelte problemstillinger som vi tilbyr videotime er rådgivning i forhold til allergimedisinering og fraværsattester videregående skole. Andre problemstillinger må avtales direkte med din fastlege.

Møt opp til avtalt videotid med din fastlege som du får som link på sms til din telefon.

PS. Vi anbefaler at du bruker din smarttelefon til videotimer, men du kan også bruke nettbrett, laptop eller en datamaskin som har webkamera og mikrofon.

Parkering

21. november 2018

Vi har parkering i parkeringskjeller. Det er to parkeringsplasser for forflytninghemmede rett utenfor legekontoret. Fra parkeringkjeller er det heis, inngang til legesenteret fra bakkeplan. Betal på automat eller last ned ny app fra Smart Park og velg Moholt Allmenning P-hus som sone. Parkeringen kan forlenges eller avsluttes via appen.

NOTIFICATION!

12. september 2018

NOTIFICATION!

Moholt legesenter is a health service to patients belonging to Moholt legesenter and that has chosen their Fastlege- General Practioner here at Moholt legesenter.

If you don't have Fastlege and you need medical help you have to contact

LEGEVAKTA- medical emergency

Telephone: 116 117

For more information log on to www.fastlege.noTIL OPPLYSNING!

Moholt legesenter er et helsetilbud til pasienter som hører til Moholt legesenter og som har valgt sin fastlege ved Moholt legesenter.

Hvis du ikke har fastlege her og du trenger medisinsk hjelp må du kontakte LEGEVAKTA på telefon 116 117.

For mer informasjon logg deg inn på www.fastlege.no

In need of acute help, call ambulanse telephone 113.Faktura og ubetalte regninger

3. juni 2018

Melin Collectors er firmaet som hjelper oss til håndtering av fakturaer og ubetalte regninger.

Ved spørsmål vedrørende din faktura ta kontakt direkte med Melin Collectors på telefon: 21 62 73 00

Vi anbefaler alle pasienter å betale med kort på betalingsterminalen etter besøket på legekontoret. 

Ved faktura  vil det påløpe et fakturagebyr i tillegg.

Føflekker

6. april 2018

Dersom du ønsker å få vurdert en føflekk hos legen din bestiller du en legetime. Legen vil undersøke deg og gjøre en vurdering om hva slags type føflekk det er og om det er nødvendig å fjerne føflekken.  Vi gjør oppmerksom på at føflekken ikke vil bli fjernet samme legetime da dette er et lite kirurgisk inngrep som krever mer avsatt tid.

Pneumokokkvaksine

21. oktober 2017

Pasienter over 65 år anbefales vaksine mot pneumokokker ( en bakterie som gir lungebetennelse) hvert 10.år. 

Vaksinen kan taes samtidig som influensavaksinen

Attester til skole ved sykdom

9. september 2016

Ved behov for attest til skole pga sykdom må du ta kontakt fra første sykdomsdag.

 

EGENANDELER

28. desember 2012

Oppgjør baserer seg på kontant betaling eller bankkort. Giro kan ikke benyttes. Merk at gebyr for sending av henvisninger /rekvisisjoner samt utgifter til forbruksmateriell ikke dekkes av folketrygden. Dette må altså betales også av personer som ellers har full refusjon som frikort, gravide og barn m.m.

Vi har  betalingsautomat på venterommet, slik at en slipper å gå innom luken for å betale dersom en benytter bankkort.

Utestående fordringer blir innkrevd av MELIN COLLECTORS og alle spørsmål vedrørende faktura må rettes dit, telefon 

21 62 73 00 eller  post@melincollectors.no