Vi har nå startet vaksinering mot årets influensa virus.

Møt opp på legenkontoret og meld deg i ekspedisjonen.Husk at du må sitte på venterommet 20 minutter etter vaksineringen.

 

Risikogrupper som anbefales vaksinering:

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke
 • Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko
 • Barn og voksne med:
 •  diabetes mellitus, type 1 og 2
 •  kronisk lungesykdom (inkludert astma)
 •  kronisk hjertekarsykdom
 •  kronisk leversvikt
 •  kronisk nyresvikt
 •  kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 •  nedsatt immunforsvar
 •  og svært alvorlig fedme KMI over 40
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa    utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege
 • I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre:
 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Husstandskontakter til personer med nedsatt   immunforsvar
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

 

 Pris : Pasienter i risikogruppe :  kr 250