Det er parkeringsplasser i parkeringskjeller nært Moholt legesenter. Det er 2 HC-plasser nært inngangen vår. Det er ellers ikke tillatt med overflateparkering på allmenningen.