Ved behov for attest til skole pga sykdom må du bestille time.

Det må bestilles time fra første sykdomsdag.