Senteret sitt bannerbilde

Prisliste attester og søknader

Korte: Terminbekreftelse o.l.: kr 100,-
Middels: Skolefravær, fritak fra kroppsøving, skyss til skolen pga. sykdom, avbrudd av reise o.l.: kr 150,-
Lange: Som krever journalarbeid honoreres etter medgått tid ut fra timesats kr 1100,-
Legeattester uten samtidig konsultasjon, beregnes etter medgått tid, minstepris 300 kr.
Journalutskrift : kr 85,- ( + gebyr ved forsendelse)

Førerkort:
Legeattest ved søknad om førerkort: kr 600,-

Idrettsfolk:
1. gangs undersøkelse (helbedserklæring): kr 240,-
Senere undersøkelse: kr 190,-Sportsdykkere: Legeundersøkelse på fastsatt skjema fra Norges Dykkerforbund: kr 1000,-
Dopingskjema: kr 470,-
Fallskjermhoppere: kr 900,-
Seilflygere: kr 1050,-
Norges motorsportforbund: kr 470,-

Militære helbredsattester:
Helseattest for utskrivningspliktige: kr 400,-
Tjeneste i Norges internasjonale styrker: kr 600,-

Politietaten:
Attest til politiskolen: kr 800,-

Utenriksdepartementet:
Legeerklæring for aspiranter til utenrikstjenesten: kr 675,-

Kommunen:
Legeerklæring til transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-kort): kr 250,-
Søknad om parkeringstillatelse for forflyttingshemmede: kr 250,-
Søknad ledsagerbevis: kr 250,-
Søknad Vistamar: kr 280,-
Legeattest ved adopsjonssøknad: kr 500,-

Diverse:
Søknad om verge: kr 550,-
Legeforeningens Helbredserklæring: kr 350,-
Misjonsselskapene: Legeattest ved utreise/hjemkomst: kr 650,-
Norges Røde Kors: Helbredsattest: kr 650,-
Norsk utviklingshjelp: Helbredserklæring: kr 650,-
Studentutveksling: kr 700,-

Ved enkelte attester kan det komme tillegg for en del undersøkelser